Behandeling

Een gebitscontrole is altijd gratis, dus neem bij enige twijfel gerust vrijblijvend contact op.

Een beknopt filmpje van Omrop Fryslân laat een deel van mijn handelen tijdens een gebitsbehandeling bij mij thuis zien in het programma HEA!

Balans in de paardenmond wordt verkregen door het juist op elkaar afgestemd zijn van de snijtanden, kiezen en de beide kaakgewrichten. Om dit resultaat te bewerkstelligen wordt onderstaande werkwijze toegepast om de mogelijk aanwezige belemmeringen weg te nemen. Bij paarden met ernstigere afwijkingen in het gebit zijn soms meerdere behandelingen nodig om tot een balans in de paardenmond te komen. Om een gebit vervolgens in balans te houden, is gebitsverzorging met regelmaat nodig.

 • Visite aan huis of bij mij op de praktijk
 • Beoordelen gehele paard
 • Beoordelen hoofd (o.a. sinussen, bespiering, neusuitvloeiing)
 • Snel werkende sedatie van het paard in het bloed
 • Controleren beweeglijkheid, aansluiting en beperkingen paardengebit
 • Aanbrengen mondsperder
 • Controle snijtanden, kiezen en slijmvliezen
 • Plan van aanpak doornemen met eigenaar
 • Behandelen paardengebit (waar nodig toediening lokale verdoving)
 • Controle verkregen balans in het paardengebit
 • Nabespreken aandachtspunten paardengebit
 • Afgeven behandelkaart aan de paardeneigenaar

behandelboxBij een behandeling wordt er met een veterinair klinische blik naar het gehele paard en het gebit met bijbehorende structuren gekeken. Sedatie in het bloed en lokale verdoving mag alleen door dierenartsen toegediend worden. Doordat ik paardendierenarts ben, mag ik rechtstreeks in de bloedbaan sederen, voor een optimale diagnostiek en eventuele behandeling. Deze sedatie werkt snel en is na de behandeling ook snel uitgewerkt. Het voordeel is dat een paard ook daadwerkelijk stil staat, je alle structuren in de mond goed en rustig kunt bekijken, aftasten en beoordelen. Bij ingrepen waarvan verwacht kan worden dat ze pijnlijk zijn, gebruik ik lokale verdoving. Een behandeling verloopt op deze manier ontspannen bij het staande paard en kan daardoor secuur met de nieuwste (elektrische) apparatuur uitgevoerd worden. Met de eigenaar worden de gedane bevindingen en behandelingen doorgesproken en genoteerd op een behandelkaart, welke de eigenaar houdt.

Paardentandarts