Paardengebit Dierenarts Sanne Journée

Dit najaar zal ik van 14 t/m 20 oktober weer op Ameland aanwezig zijn voor de gebitsbehandelingen.

Paarden met gebitsproblemen kunnen duidelijke verschijnselen vertonen, maar dit hoeft niet. Dit komt doordat sommige paarden zich aanpassen aan hun ongemak. Daarom hebben paarden met regelmaat een gebitscontrole nodig. Het is belangrijk problemen tijdig te onderkennen. Wanneer een paard afwijkend gedrag gaat vertonen, moeten gebitsproblemen als mogelijke oorzaak meegenomen worden. Te lang wachten kan volledig herstel bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

 Erkend paardendierenarts & erkend gebitsverzorger

 Voorkómen en behandelen gebitsproblemen

✓ Adequate sedatie en pijnstilling

 Nieuwste elektrische apparatuur

 Behandeling aan huis of op praktijk

Paardentandarts     nvvgp-logo

› Behandeling         Sanne Journée          › Contact