Paardengebit Dierenarts Sanne Journée

Wegens het corona virus heb ik een periode geen visites gereden om zo mijn steentje bij te dragen aan het afremmen van de infectiedruk.

Ondertussen ben ik weer visites aan het rijden en heb ik hierbij al een groot deel van mijn achterstand weg gewerkt. Het inplannen van nieuwe visites is alleen mogelijk voor vaste klanten waar ik al visites heen reed, maar houd hierbij rekening met een langere wachttijd dan gebruikelijk. 

Bij mij thuis op de praktijk in Wyns heb ik wel altijd op kortere termijn plek om te behandelen, ook voor nieuwe klanten!

Amelandplanning:

  • 8 juni 2020
  • 22 juni 2020

Paarden met gebitsproblemen kunnen duidelijke verschijnselen vertonen, maar dit hoeft niet. Dit komt doordat sommige paarden zich aanpassen aan hun ongemak. Daarom hebben paarden met regelmaat een gebitscontrole nodig. Het is belangrijk problemen tijdig te onderkennen. Wanneer een paard afwijkend gedrag gaat vertonen, moeten gebitsproblemen als mogelijke oorzaak meegenomen worden. Te lang wachten kan volledig herstel bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

 Erkend paardendierenarts & erkend gebitsverzorger

 Voorkómen en behandelen gebitsproblemen

✓ Adequate sedatie en pijnstilling

 Nieuwste elektrische apparatuur

 Behandeling aan huis of op praktijk

                 Voedingsconsulent paard

Het uitbalanceren van het gebit houdt meer in dan het alleen weghalen van wat scherpe punten. Met het uitbalanceren wil je een driepuntsbalans verkrijgen. Hiermee wordt een balans tussen de snijtanden, kiezen en kaakgewrichten bedoeld. Dan komt er geen overdruk op bepaalde plekken in de mond. Om dit te kunnen verkrijgen, wordt er met elektrische apparatuur gewerkt, wat nauwkeurig en precies werken mogelijk maakt in de gehele mond.

Paardentandarts     nvvgp-logo

› Behandeling         Sanne Journée          › Contact