Paardengebit Dierenarts Sanne Journée

Amelandplanning:

De volgende data staan weer in de planning om naar Ameland te komen voor het behandelen van de paarden:

  • zaterdag 22 t/m 28 juni 2019

Paarden met gebitsproblemen kunnen duidelijke verschijnselen vertonen, maar dit hoeft niet. Dit komt doordat sommige paarden zich aanpassen aan hun ongemak. Daarom hebben paarden met regelmaat een gebitscontrole nodig. Het is belangrijk problemen tijdig te onderkennen. Wanneer een paard afwijkend gedrag gaat vertonen, moeten gebitsproblemen als mogelijke oorzaak meegenomen worden. Te lang wachten kan volledig herstel bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

 Erkend paardendierenarts & erkend gebitsverzorger

 Voorkómen en behandelen gebitsproblemen

✓ Adequate sedatie en pijnstilling

 Nieuwste elektrische apparatuur

 Behandeling aan huis of op praktijk

                 Voedingsconsulent paard

Het uitbalanceren van het gebit houdt meer in dan het alleen weghalen van wat scherpe punten. Met het uitbalanceren wil je een driepuntsbalans verkrijgen. Hiermee wordt een balans tussen de snijtanden, kiezen en kaakgewrichten bedoeld. Dan komt er geen overdruk op bepaalde plekken in de mond. Om dit te kunnen verkrijgen, wordt er met elektrische apparatuur gewerkt, wat nauwkeurig en precies werken mogelijk maakt in de gehele mond.

Paardentandarts     nvvgp-logo

› Behandeling         Sanne Journée          › Contact