Paardengebit Dierenarts Sanne Journée

Wegens grote drukte en anders te lange wachttijden voor mijn vaste klanten, heb ik een klantenstop voor aparte visites naar nieuwe klanten (behalve op Ameland).  Wel is het altijd mogelijk om met je paard bij mij thuis op de praktijk te komen wanneer je graag wilt dat ik naar je paard kijk.

Amelandplanning:

  • 3 maart (vol)
  • 17 maart
  • 9 april
  • 28 april

Paarden met gebitsproblemen kunnen duidelijke verschijnselen vertonen, maar dit hoeft niet. Dit komt doordat sommige paarden zich aanpassen aan hun ongemak. Daarom hebben paarden met regelmaat een gebitscontrole nodig. Het is belangrijk problemen tijdig te onderkennen. Wanneer een paard afwijkend gedrag gaat vertonen, moeten gebitsproblemen als mogelijke oorzaak meegenomen worden. Te lang wachten kan volledig herstel bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

 Erkend paardendierenarts & erkend gebitsverzorger

 Voorkómen en behandelen gebitsproblemen

✓ Adequate sedatie en pijnstilling

 Nieuwste elektrische apparatuur

 Voedingsconsulent paard

Het uitbalanceren van het gebit houdt meer in dan het alleen weghalen van wat scherpe punten. Met het uitbalanceren wil je een driepuntsbalans verkrijgen. Hiermee wordt een balans tussen de snijtanden, kiezen en kaakgewrichten bedoeld. Dan komt er geen overdruk op bepaalde plekken in de mond. Om dit te kunnen verkrijgen, wordt er met elektrische apparatuur gewerkt, wat nauwkeurig en precies werken mogelijk maakt in de gehele mond.

Paardentandarts     nvvgp-logo

› Behandeling         Sanne Journée          › Contact